INPS International Network for Philippine Studies

2 days of encounter: NPA vs. 8th IB

Bisaya»] CABANGLASAN, BUKIDNON – Members of the New People’s Army – South Central Bukidnon Sub-Regional Command (NPA-SCB-SRC) harassed the 24 troops of the 8th Infantry Battalion, Philippine Army on July 4, 2015, 4:20 PM, in Sityo Kalakapan, Brgy. Kanangaan, Cabanglasan, Bukidnon. According to reports, a member of the 8th IB was killed while other two were wounded in the two to three minutes’ exchange of fire. Meanwhile, NPA troops safely withdrew from the said area. On the following day, June 6, around 8:00 AM, 40 troops of the 8th IB and Special Forces, under the 403rd Brigade, made a surprise attack on an NPA camp in a sylvan part of Sityo Miaray, Brgy. Manggaod, Cabanglasan, Bukidnon. They were able to infiltrate the camp’s kitchen and from here, more than an hour of exchange of fires occurred, where three of the AFP troops killed. Meanwhile, a column of the enemies’ troops headed to a favorable terrain, without knowing that a command-detonated explosive was installed in. Just as the enemy positioned, the NPA switched the CDX. The casualties of the enemy on the explosion has not yet been confirmed. These active defense acts of the NPA took place amid the continuing Community Organizing for Peace and Development (COPD) of the 8th IB in the hinter barrios of Cabanglasan and San Fernando, Bukidnon since November last year. They have not been moved to discomfiture despite the several months of mass protests on their wrong-doings. These are also apparent desperate reactions of the 8th IB from the previous months’ series of victories of the NPA-SCB in weakening their confidant Alamara — the like of the capitulation of arms of seven of their members to the NPA on April 28, the ambush to the siblings Emyong and Oba Balanban on June 2, the sparrow of Jason “Dakson” Lindaw on June 16 and the death of their guide Janie Keblatan during their combat operation on June 23. The statement of 1Lt. Erwin Bugarin, of CMO-8th IB, that there were NPA casualties on the said encounter, was a big falsehood. They only recovered camp tools and apparatus. No firearms seized and no NPA killed on the said encounters. While he can never disown casualties of the 8th IB, for they mobilized the residents to convey their deceased and injured troops. From these skirmishes, it would be certain that Bugarin would promulgate more fake news through the media against the NPA and the residents of the said town. On this 48th day of Pres. Rodrigo Duterte’s declaration of Martial Law over Mindanao, the AFP perpetuated their combat operations, infiltrations and psychological wars towards the revolutionary movement. With the recent decision of the Supreme Court on the constitutionality of the said declaration, the AFP have been granted with license to disclose its fangs to suppress the people’s basic rights. During his visit in Malaybalay City on June 6, Duterte mentioned not a single word to the public concerning abuses of the 403rd Brigade against the Lumad residents, just like the forced evacuation of the residents of Cabanglasan and San Fernando. He did not also make a single glimpse on the aggravating cases of extra-judicial killings towards Lumad-leaders in the province and the several months of harassment to communities by the paramilitary groups Alamara, NIPAR and Dela Mance, amid of the warrant-of-arrests dispensed against them. Instead, he prioritized the injured casualties of the AFP in its encounters against the Maute in Marawi and the NPA in Bukidnon. It is then clear that these protectors of investors and multi-national corporations are in his primacy, not the poor majority who purportedly composed the bulge who let him won the elections. Hence, up until socio-economic agenda will not be accurately and finally discussed in the negotiation table between the GRP and NDFP, the NPA will remain steadfast in defending themselves and the people they serve against the vicious and fascist attacks of the AFP, paramilitary groups and Philippine National Police (PNP) under the plot of the perpetuating all-out war of the regime. In this case, the revolutionary movement will not just intensify. Moreover, the conceiting “Left President”, in his own accord, will get rid of his smokescreen and will be exposed to whom he directs his “change” and “development”. KA MALEM MABINI Spokesperson NPA-NCMR


2 ka adlaw nga panagsangka tali sa 8th IB ug NPA

CABANGLASAN, BUKIDNON – Kaniadtong Hulyo 4 sa may alas-4:20 sa kahapunon, gitagbo og buto sa usa ka tim sa NPA ubos sa South-Central Bukidnon Subregional Command ang 24 ka tropa sa 8th IB nga nag-combat operation sa Sityo Kalakapan, Brgy. Kanangaan, Cabanglasan, Bukidnon. Nataho nga adunay usa ka patay ug usa nga samaron sa han-ay sa 8th IB sulod sa duha hangtud tulo ka minutos nga binuthanay. Luwas nga nakawidru ang tim sa NPA. Pagkasunod-adlaw, Hulyo 6 sa alas-8:00 sa buntag, surpresang gi-atake sa gitapong tropa sa 8th IB ug Special Forces nga may 40 ka elemento ang kampo sa NPA sa lasangong bahin sa Sityo Miaray, Brgy. Manggaod, Cabanglasan, Bukidnon. Unang nasulod nila ang kusina sa kampo ug dinhi, kapin usa ka oras ang binuthanay diin tulo ang napatay sa tropa sa kaaway. Aduna puy kolum sa kaawayng tropa ang misaka sa paborableng tereyn ug samtang sila nagaposisyon, gi-switch sa NPA ang CDX nga daan nang namontar. Wala pa matino kung pila ang kaswalidad sa kaaway sa maong pagbusikad. Kini nga mga aksyon sa aktibong depensa sa NPA nahitabo taliwala sa nagapadayong mga Community Organizing for Peace and Development (COPD) sa 8th IB sa bukirong mga baryo sa Cabanglasan ug San Fernando, Bukidnon sukad pa niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Wala pa gihapon sila maulaw taliwala sa pipila na ka bulan nga pagprotesta sa katawhan sa ilang mga kalapasan diha sa katungod tawo. Tataw kining Desperado nga mga reaksyon sa 8th IB tungod sa sagunson nga mga kalampusan sa NPA-SCB sa pagpahuyang sa ilang saligando nga Alamara diin kaniadtong Abril 28, 7 ka membro niining maong paramilitary ang misurender sa ilang mga armas ngadto sa NPA pag-ambus sa managsuong Emyong ug Oba Balanban kaniadtong Hunyo 2, pag-isparo kang Jason “Dakson” Lindaw kaniadtong Hunyo 16 ug pagkamatay sa giya nga si Janie Keblatan panahon sa combat operation kaniadtong Hunyo 23. Ang gibalita kaniadtong Hulyo 7 ni 1Lt.Erwin Bugarin sa CMO-8th IB nga adunay mga NPA nga kaswalti sa maong engkwentro, usa ka dakung bakak. Walay armas nga nakuha ug walay NPA nga nakaswalti sa maong adlaw. Ang ilang narekober kaniadtong Hulyo 6 mga himan pangkampo lamang. Dili niya ikatago ang mga kaswalti sa 8th IB tungod kay ang mga lumulupyo mismo ang ilang gipahakot sa mga patay ug samaron. Subay niini nga hitabo, sineguro nga magpakaylap pa siya og dugang pang mga peke nga balita diha sa media batok sa NPA ug mga lumulupyo sa maong lungsod. Niining ika-46 nga adlaw sukad mideklara si Presidente Rodrigo Duterte og balaod-militar sa tibuok isla sa Mindanao, mas gipasubsob pa sa AFP ang iyang mga operasyong kombat, pagpaniktik ug saywar ngadto sa rebolusyonaryong kalihukan. Ilabina nga nadesisyunan ning bag-o sa Korte Suprema nga konstitusyonal ang maong deklarasyon, nahatagan og dugang lisensya ang AFP nga ipagawas ang iyang bangkil aron sumpoon ang batakang mga katungod sa katawhan. Sa iyang pagbisita sa Malaybalay City kaniadtong Hulyo 6, wala man lang gani mahisguti ni Presidente Duterte diha sa publiko ang mga kalapasan sa 403rd Brigade sa AFP karong tuiga sama sa pagpabakwit sa mga Lumad nga lumulupyo sa Cabanglasan ug San Fernando. Wala usab niya hatagi sa pagtagad ang sagunson nga pagpamatay sa mga lider-Lumad sa probinsya ug ang pipila na ka bulan nga pagpanghasi sa publiko sa mga bandidong kriminal nga grupo sa Alamara, NIPAR ug Delamance taliwala nga kini sila anaa nay warrant-of-arrest sa korte. Hinuon giuna pa niya pagtagad ang mga samarong kaswalti sa AFP sa panagsangka niini tali sa grupong Maute sa Marawi ug sa NPA sa Bukidnon. Tin-aw nga kini nga mga protektor sa mga imbestor ug mga multinasyonal nga korporasyon sa Bukidnon ang anaa sa iyang prayoridad, dili ang mayoryang kabus nga mao unta ang dakung bulto nga nakapadaug kaniya sa eleksyon. Hangtud nga dili tukma ug pinal nga mahisgutan ang sosyo-ekonomikanhong adyenda sa lamesa sa negosasyon tali sa GRP ug NDFP, magpabilin ang NPA sa rehiyon ug sa tibuok nasud nga panalipdan ang kaugalingon ug ang iyang gialagarang katawhan batok sa mapanumpoon ug bangis nga mga pagpangatake sa AFP, mga yunit paramilitar ug PNP sa gambalay sa all-out war nga hangtud karon wala pa gilibkas sa rehimen. Sa ingon niini nga kahimtang dili lang magkakusog ang rebolusyonaryong kalihukan kun dilimas paspas sab nga mabutyag ang tinuod nga hulagway sa nagpakaaron-ingnong Walhon nga presidente sa kung kang kinsa nagaalagad ang iyang mga gitagawtaw nga”kausaban” ug “kalamboan”. KA MALEM MABINI Tigpamaba NPA-NCMR]]>

INPS International Network for Philippine Studies

Posts